Publikacja WPROST BIZNES

Bankom nie należy się jakiekolwiek wynagrodzenie za korzystanie z kapitału w przypadku unieważnienia umowy kredytu, byłoby to jawnie sprzeczne z prawem europejskim. Skoro bowiem zawarta umowa kredytu jest nieważna i była oparta o postanowienia niedozwolone, to nieuczciwy przedsiębiorca, czyli bank powinien ponieść odpowiednią dolegliwość w postaci utracenia prawa do uzyskania z tytułu takiej umowy wynagrodzenia. Teraz i w przyszłości.

Cała publikacja znajduje się tutaj

Inne artykuły

Masz pytania? Skontaktuj się z naszym konsultantem.

Koszt połączenia zgodny z taryfą Twojego operatora.

+48 22 167 86 00