Kredyt frankowy

Kredytobiorco, masz szansę wygrać z bankiem!

Frankowiczu, nie bój się skorzystać z porady prawnej. Ty też możesz wygrać z bankiem! W Replan to nic nie kosztuje, a możesz zyskać wiele… Dziś już wiemy, że doradcy oferujący kredyty hipoteczne w CHF, bazowali na niewiedzy konsumenta, promując przy tym gorsze dla niego opcje kredytowe. Teraz znaczna część frankowiczów nie boi się iść do sądu. Pozywają banki za stosowanie wadliwych zapisów w kredytach indeksowanych do walut obcych.

W przypadku wszystkich produktów finansowych instytucje je sprzedające mają obowiązek udzielenia rzetelnej informacji dla klienta” – mówi mecenas Sobota z kancelarii SOBOTA JACHIRA współpracującej z Replan.

Czy tak się stało w przypadku kredytobiorców frankowych? Dziś już znamy odpowiedź… Otóż nie. Dowodem na to są wyroki zapadające w sprawach frankowych. Być może jest to też zachęta dla kredytobiorców złotówkowych, którzy zostali nabrani na tzw. „równe raty”. Które jak się okazuje równe są tylko z nazwy, a w rzeczywistości jak wyglądają obrazuje to poniższy wykres:

Raty te są równe tylko z nazwy. W rzeczywistości kredytobiorca po podwyżkach WIBORU spłaca w racie bliskiej 4000 PLN kapitał na poziomie 500 PLN, a odsetki na poziomie 3500 PLN. Ciekawe ilu kredytobiorców miało świadomość, że tak będzie, gdy zaciągali kredyt…?

Właściwa informacja dla konsumenta

Przede wszystkim konsument powinien być poinformowany przez każdy bank o jego ofercie kredytowej w jasny sposób po to, aby:

    1. mógł wybrać produkt najbardziej dostosowany do swoich potrzeb,

    2. mógł porównać oferty kredytowe różnych banków.

Tak powtarza częstokroć w swoich orzeczeniach  Trybunał Sprawiedliwości UE w odniesieniu do produktów finansowych oferowanych zarówno przez banki jak i przez towarzystwa ubezpieczeniowe.  

Powyższe kwestie są ważne nie tylko z uwagi na dobro samego konsumenta, ale także z uwagi na konieczność zapewnienia uczciwej konkurencji na rynku pomiędzy samymi bankami.

Brak jasnej informacji o pełnej ofercie kredytowej danego banku, umożliwiającej porównanie tychże ofert, przy częstym zachwalaniu propozycji kredytu najkorzystniejszego dla  banku – jest nieuczciwą praktyką sprzedażową. Taka praktyka jest często wspomagana dodatkowymi zachętami, np. niższa marża banku przez rok, itp…

Frankowiczu! Możesz wygrać z bankiem

Trzeba tylko pamiętać, że inne są skutki klauzul abuzywnych a inne – tzw. nieuczciwej sprzedaży. W przypadku dochodzenia roszczeń z tytułu tzw. nieuczciwej sprzedaży, możemy dochodzić:

  1. zaniechania tej praktyki;

  2. usunięcia skutków tej praktyki;

  3. złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie;

  4. naprawienia wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych. W szczególności żądania unieważnienia umowy z obowiązkiem wzajemnego zwrotu świadczeń oraz zwrotu przez przedsiębiorcę kosztów związanych z nabyciem produktu;

 5. zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej na określony cel społeczny związany ze wspieraniem kultury polskiej, ochroną dziedzictwa  narodowego lub ochroną konsumentów.

Warto zachować korespondencję prowadzoną z pracownikiem banku albo pośrednikiem, z którego korzystamy. Wtedy mamy dowód w sądzie, że udzielono nam niepełnej, niejasnej, nierzetelnej  informacji.

Wszelkie zwroty, w tym stosując wybiórcze zachęty, mające nas nakierować na kredyt, którego nie wybralibyśmy oceniając sprawę na podstawie jasnej, rzetelnej i pełnej informacji będą z pewnością świadczyły na naszą korzyść przed sądem.

Era złego traktowania konsumenta przemija. Sprawy frankowiczów dobitnie pokazują, że ludzie mają dość i są w stanie wygospodarować dodatkowe pieniądze na walkę w sądzie.

Jednak dzięki Replan, nawet ci których nie stać dziś na wytoczenie pozwu przeciwko bankowi w sprawie frankowej, mogą wygrać z bankiem i zapłacić dopiero po korzystnym dla nich wyroku sądu.

 

Inne artykuły

Masz pytania? Skontaktuj się z naszym konsultantem.

Koszt połączenia zgodny z taryfą Twojego operatora.

+48 22 167 86 00